Pripravili sme si pre Vás súťaž o produkty Lovela. Stačí splniť jednoduché podmienky:

   - vybrať si na našej stránke Váš obľúbený produkt Lovela a pridať ho ako komentár do súťažného príspevku na Facebooku

   - lajknúť súťažný príspevok na Facebooku

Podmienky súťaže:
 •  - súťaž organizuje spoločnosť Bc. Tatiana Tináková - Tany.sk
 •  - trvanie súťaže je od 10.8.2018 - 24.8.2018
 •  - súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej Republiky vo veku od 18 rokov
 •  - človek sa stáva účastníkom súťaže po komentovaní súťažného statusu na Facebooku
 •  - zamestnanci organizátora sa nemôžu zúčastniť súťaže
 •  - cena v súťaži je produkt od značky Lovela, ktorý si súťažiaci vyberie na stránke www.tany.sk
 •  - podmienky pre získanie výhry v súťaži sú:
 •     - komentovanie súťažného príspevku na Facebooku
 •     - lajknutie súťažného príspevku na Facebooku
 •   - výherca sa určuje náhodným vylosovaním
 •   - meno výhercu bude oznámené do dvoch pracovných dní od ukončenia súťaže
 •   - výhra bude doručená na adresu výhercu. Výhru je možné doručiť len na území Slovenskej Republiky
 •   - súťažiacich budeme kontaktovať po vyhodnotení súťaže emailom.  V prípade, ak výherca neodpovie do troch dní na kontaktný email, losovanie budeme opakovať
 •   - účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že „Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky“
 •   - súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah
 •   - osobné údaje poskytnuté v súťaži neposkytujeme žiadnym našim partnerom, ani spoločnosti Facebook a sú použité výlučne pre doručenie výhry

Zobraziť všetky produkty Lovela

Naše články