Znížená cena Savo wc dezinfekcia na vodný kameň Turbo 750 ml

Savo wc dezinfekcia na vodný kameň Turbo 750 ml

4
4,00 / 5 - 1 hodnotenie
Zobraziť hodnotenia
0
1
0
0
0

Na sklade

1,74 €

Bežná cena 2,24 €
Ušetríte  0,50 €

Popis produktu

Savo WC Turbo účinne odstraňuje vodný kameň v toalete a vyčistí aj hlboko usadené nečistoty. Príjemná vôňa zanechá vašu toaletu sviežu po dlhú dobu

Zloženie

Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Katiónové povrchovo aktívne látky, Parfum

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Vyznačené plochy na uzávere stlačte k sebe, pootočte a otvorte. Trysku vložte pod horný okraj toaletnej misy a stlačením fľaše naneste prípravok tak, aby pokryl celú plochu toalety. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom spláchnite


Bezpečnostné informácie

Upozornenie: Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte len na toalety. Dôkladne opláchnite

Nebezpečenstvo
Obsahuje: kyselina chlorovodíková, kyselina amidosírová, (Z)-oktadec-9-enylamín, etoxylovaný 2EO. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte toxikologické informačné centrum/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, uložením do komunálneho alebo triedeného odpadu
Dátum spotreby: 30.4.2019

Hodnotenia

Celkové hodnotenie:
0 1 2 3 4
4,00/5
Počet hodnotení 1
Filter:
0 1 2 3 4 (0)
0 1 2 0 1 (0)
0 1 0 1 2 (0)
0 0 1 2 3 (0)
0 1 2 3 4
(4/5

rychly a ucinny! odporucam

Strana: 1

Skúsenosti našich zákazníkov

Súvisiace produkty

Naše články